Simone Arkesteyn: 'Hoe zetten we de patiënt echt centraal?'

Mensen met een chronische ziekte staan voor veel uitdagingen. Hetzelfde geldt voor de zorgverleners die hen behandelen. Hoe moedigen professionals deze patiënten aan om zelf meer de regie over het leven met hun ziekte te nemen? Wat betekent dit voor de bestaande rollen? De professional wordt coach en de chronisch zieke neemt (weer) zelf de touwtjes in handen. Ik zet mij in om deze verandering te ondersteunen.

Bezig met

Ik begeleid zorgverleners bij het ondersteunen van zelfmanagement van mensen met chronische ziekten, vooral moeilijk bereikbare groepen zoals laaggeletterden, mensen met een lage sociaal economische status (SES) en allochtonen. Een hulpmiddel daarbij is het individueel zorgplan met persoonlijke gezondheidsdoelen die het uitgangspunt voor de behandeling zijn. Daarnaast ondersteun ik zorgorganisaties bij patiëntgericht werken: patiëntenparticipatie.  Biedt een organisatie echt wat patiënten willen? Hoe komen zij daarachter? Ik help zorgorganisaties antwoorden op hun vragen te krijgen. Ik begeleid hen bij het vertalen van deze uitkomsten naar verbeteringen, die we inbedden in beleid.  

Verdiensten

In 2010 ontwikkelde ik een handreiking die zorgverleners helpt om met hun patiënten een individueel zorgplan op te stellen. Bij de teams die hiermee werken zijn de gezondheidsdoelen van de patiënt écht centraal komen te staan. Zorgverleners omarmen het werken met het individueel zorgplan. Met hun team bespreken zij hoe zij patiënten het best ondersteunen vanuit hun eigen discipline. De afstemming binnen het team verbetert en dit draagt weer bij aan de zorg voor hun patiënten. Patiënten voelen zich meer betrokken bij hun behandeling en meer verantwoordelijk voor hun gezondheid en hun leefstijl. Zij weten beter welk effect bepaalde keuzes kunnen hebben op hun ziekte en op het behalen van gezondheidsdoelen. In de organisaties die ik begeleid wordt rekening gehouden met het patiëntenperspectief. Dat vind ik mooi om te zien.

Over de auteur

thumbnail

Simone Arkesteyn

Programmamedewerker kwaliteit en innovatie chronisch zieken

(030) 789 24 26 / (06) 81 85 03 35

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten