Jeanny Engels: 'Goede zorg draait om de wensen van de patiënt'

Wensen van patiënten worden nogal eens ondergesneeuwd door regels en doelen van de zorgorganisatie. Ik leer professionals hoe zij rekening kunnen houden met wat de patiënt belangrijk vindt. Dat betekent soms verantwoord afwijken van het protocol. Een geweldig moment wanneer zij ‘zien’ dat de zorg (weer) om patiënten mag gaan!

Bezig met

Belangrijke onderwerpen in mijn werk zijn zelfmanagement, patiëntenparticipatie, en het individueel zorgplan. Zo help ik huisartsenpraktijken met het invoeren van zelfmanagement voor patiënten met chronische aandoeningen. Ik begeleid ook verzorgingshuizen met het houden van een ‘goed gesprek’ met cliënten. Meer menselijke maat in de zorg dus.

Verdiensten

In 2010 ontwikkelde ik het Stappenplan Zelfmanagementondersteuning (ZMO) samen met huisartsen, praktijkondersteuners en projectleiders. Dit helpt zorgorganisaties bij het invoeren van zorgstandaarden. Bijzonder is dat zorgstandaarden ook rekening houden met het patiëntenperspectief.

Om professionals meer vraaggericht te leren werken, ontwikkelde ik een aantal cursussen. In opdracht van MEE Nederland ontwikkelde ik in 2003 een methodiek en cursus voor consulenten Lichamelijk Gehandicapten. Consulenten leren hierdoor meer vraaggericht en participatiegericht te werken.

De cursus ‘Zorg in Dialoog’ ontwikkelde ik voor verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg, ziekenhuiszorg, revalidatiezorg en ouderenzorg. De mooiste reactie van een zorgmanager: “De medewerkers praten nu anders met cliënten. Ze stellen andere en meer vragen”.

Over de auteur

thumbnail

Jeanny Engels

Senior programmamedewerker kwaliteit en innovatie chronisch zieken

(030) 789 25 34 / (06) 8185 0882

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten