Tessa Overmars-Marx: 'Eigen keuzes maken op het gebied van wonen, werk, onderwijs en vrije tijd'

Graag wil ik een bijdrage leveren aan de zelfstandigheid van mensen met een beperking. Wat is nodig om iedereen in de samenleving eigen keuzes te kunnen laten maken op het gebied van wonen, werk, onderwijs en vrije tijd? Deze vraag staat in mijn werk continu centraal.

Bezig met

Kennis opdoen via onderzoek en deze verbinden aan de praktijk, dit is mijn passie. Onderzoek dat inspireert en dat professionals die kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van cliënten stimuleert om een ondernemende houding aan te nemen die aanzet tot verandering.

De werkzaamheden die ik uitvoer, verricht ik uiteindelijk met als doel dat kwetsbare burgers (langer) zelfstandig kunnen wonen en de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de samenleving. Hiervoor is het van belang om samen te werken met de praktijkorganisaties en de cliëntenorganisaties. De relatie met beleid en onderzoek is overduidelijk aanwezig in mijn werkzaamheden.

Verdiensten

De onderzoeken die ik heb verricht, geven inzicht in de stand van zaken op het gebied van bijvoorbeeld begeleid werken en technologie in de zorg. Ook doe ik onderzoek waarmee we kunnen bepalen wat de resultaten zijn van verschillende verbetertrajecten in de zorg. Voor de professional wordt zo duidelijk waar Vilans mee bezig is en met welk resultaat. Als de resultaten van onze projecten zichtbaar zijn, kunnen we bepalen wat werkt en wat niet. Het onderzoek staat dus altijd in dienst van de professional. Dit betekent dat ik nauw contact heb met de mensen die in de praktijk die aan de slag gaan met de resultaten. 

Over de auteur

thumbnail

Tessa Overmars-Marx

Programmamedewerker kwaliteit en innovatie gehandicaptenzorg

(030) 789 23 91

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten