'Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan' 

Meedoen en erbij horen, dat willen we toch allemaal? Ook al bestaan er nog zoveel verschillen tussen mensen, uiteindelijk zoekt iedereen naar bevestiging en goedkeuring van zijn of haar ‘zijn’. Al zo lang ik me herinner wordt mijn aandacht getrokken door mensen die om wat voor reden dan ook ‘anders’ zijn, bijvoorbeeld door een beperking. Hoe staan ze in het leven? Welke rol speelt hun beperking? Horen ze erbij en doen ze mee?  En zo ja, hoe? Mijn uitdaging is te onderzoeken en beschrijven hoe mensen succesvol leven met een beperking, hoe anderen daarvan kunnen leren en hoe onze samenleving ervoor kan zorgen dat zij optimaal mee kunnen doen.

Bezig met

Ik werk aan de ontwikkeling van een kennisnetwerk rond thema’s die van belang zijn voor een gevarieerde en inclusieve samenleving. Voornaamste doelstellingen van het netwerk zijn het ontsluiten van kennis, het laten zien van goede praktijkvoorbeelden, het verbinden van mensen en thema’s en het organiseren van ontmoetingen rondom thema’s (zoals inclusie in de wijk, verbinden van zorg en welzijn, werk en arbeidsmatige dagbesteding en sociale netwerken). Mijn warme belangstelling ligt bij projecten die tot doel hebben de deelname aan de arbeidsmarkt door mensen met een beperking te bevorderen. In 2010 hebben we bijvoorbeeld onderzocht hoe collega’s een werknemer met een Wajonguitkering kunnen ondersteunen. Dit leverde de e-brochure www.ikbenharrie.nl op, die met veel enthousiasme in het werkveld is ontvangen.

Verdiensten     

‘Methode Maakwerk; een handleiding voor het creëren van banen voor mensen met een verstandelijke beperking’. Door de methode ‘job carving’  zijn werkgevers zich bewuster geworden van hun mogelijkheden bij de match tussen  werk enerzijds en mensen met een grote afstand  tot de arbeidsmarkt anderzijds.
‘Verstandig ondernemen; over begeleid ondernemen door mensen met een verstandelijke beperking’. Wanneer werken in loondienst te veel aanpassing en inspanning vraagt van zowel werknemer als werkgever, hoe kan iemand met een verstandelijke beperking economisch dan toch van waarde zijn? Juist, als ondernemer! In dit boekje is te lezen wat de mogelijkheden zijn, welk voorbeelden en ontwikkelingen het buitenland laat zien en welke kansen dit voor Nederland biedt.  

Over de auteur

thumbnail

Karin van Soest

Programmamedewerker kwaliteit en innovatie gehandicaptenzorg

(030) 789 25 42

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten