Uitkomsten internationaal onderzoek

Internationaal onderzoek in de Verenigde staten, Canada, Australië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nieuw Zeeland  toont aan dat een aantal factoren een belangrijke rol speelt bij problemen van ouders van mensen met een verstandelijke beperking. Die factoren zijn:

  • armoede
  • sociale uitsluiting
  • afwezigheid of ontoereikende professionele ondersteuning
  • negatief publiek imago

Verschuiving focus

Aanvankelijk richtte het onderzoek naar ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking  zich vooral op de vaardigheden van de ouders. Omdat blijkt dat de bovenstaande factoren minstens een net zo’n grote rol spelen, verschuift de focus naar de invloed van omgevingsfactoren. Dit wordt ook wel tweede generatie onderzoek genoemd.

Negatieve aandacht onterecht

Volgens Brits onderzoek zijn de problemen  bij ouders met een verstandelijke beperking vergelijkbaar met die van andere risico-ouders. Volgens de onderzoekers is daarom de onevenwichtige negatieve aandacht voor ouders met een verstandelijke beperking niet gerechtvaardigd.

Effect op kinderen

Er is nog betrekkelijk weinig onderzoek gedaan in hoeverre het hebben van ouders met een verstandelijke beperking consequenties heeft op de kinderen. Met name over de gevolgen op langere termijn is nauwelijks iets bekend. Voor de kortere termijn lijkt het erop dat de ontwikkeling van kinderen van ouders met een verstandelijke beperking in het algemeen gelijk is aan die van andere kinderen met dezelfde sociaal en economische achtergrond. Als er wel  sprake is van een ontwikkelingsachterstand, hangt  dat meestal samen met een andere risicofactor zoals een beperking of ziekte van het kind en armoede.

Home

Verdieping

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten