Succes- en risicofactoren beleid

Op macroniveau kun je kijken naar sociaal-economische positie, sociaal-culturele achtergrond, maatschappelijke positie en overheidsbeleid.

Succesfactoren

  • Integratie ouders in samenleving
  • Waardering ouderschap
  • Maatschappelijk vangnet
  • Moedergroep
  • Regionale inlooppunten

Risicofactoren

  • Laag inkomen, schulden (sociaal-economische positie)
  • Ongereflecteerd en normatief handelen (sociaal-culturele achtergrond)
  • Beperkte integratie, te sterk appel op zelfstandigheid (maatschappelijke positie)
  • Bezuinigingen, verscherpte indicatie, reorganisaties hulpverlenende organisaties, een zich terugtrekkende overheid (overheidsbeleid)
  • Onwetendheid over waar de nodige kennis aanwezig is.

Terug naar Succes- en risicofactoren

Home

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten