Risicofactoren

  • Laag inkomen, schulden (sociaal-economische positie)
  • Ongereflecteerd en normatief handelen (sociaal-culturele achtergrond)
  • Beperkte integratie, te sterk appel op zelfstandigheid (maatschappelijke positie)
  • Bezuinigingen, verscherpte indicatie, reorganisaties hulpverlenende organisaties, een zich terugtrekkende overheid (overheidsbeleid)
  • Onwetendheid over waar de nodige kennis aanwezig is.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten