Succes- en risicofactoren gezin

Op microniveau kun je kijken naar factoren die betrekking hebben op de ouders, de kinderen en het gezin als geheel.

Succesfactoren

Ouders

 • stabiele stimulerende jeugd (achtergrond)
 • grenzen kunnen stellen (opvoedingsstijl)
 • aanpassingsvermogen (IQ en sociaal functioneren)
 • de bereidheid om steun te vragen en adviezen te accepteren, vertrouwen in hulpverlening en acceptatie van eigen beperking (ondersteuningsbereidheid)
 • ondersteuning bij nieuwe levensfasen, oefenen van vaardigheden (leerbaarheid)
 • affectie (betrokkenheid)
 • graag willen (motivatie)
 • kind kenmerken als rustig, gemakkelijk, acceptatie beperking ouders
 • eigen vermogen tot structuur of professionele compensatie van structuurloosheid
 • taak en rolverdeling partners (gezinssamenstelling)
 • de aanwezigheid van een niet-verstandelijke partner
 • het ontbreken van financiële problemen

Kind(eren)

 • kenmerken als rustig, gemakkelijk, acceptatie beperking ouders
 • eigen vermogen tot structuur of professionele compensatie van structuurloosheid

Gezin

 • taak- en rolverdeling partners (gezinssamenstelling)
 • aanwezigheid van een niet-verstandelijke partner
 • ontbreken van financiële problemen

Risicofactoren

Ouders

 • belaste jeugd van de ouder(s)
 • andere bijkomende problemen (financieel, verslaving, slechte huisvesting)
 • laag intelligentieniveau en beperkt inzicht
 • niet willen vragen om hulp
 • angst en argwaan naar hulpverlening (ondersteuningsbereidheid)

Kind(eren)

 • kenmerken als moeilijk temperament, leeftijd, beperking, gezondheidsproblemen, sterke loyaliteit

Gezin

 • aantal kinderen (gezinssamenstelling)

Terug naar Succes- en risicofactoren

Home

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten