Succes- en risicofactoren omgeving en hulpverlening

Op mesoniveau kun je kijken naar factoren die van invloed zijn op

 • het sociale netwerk (aanwezigheid en aard van de ondersteuning)
 • hulpverlening (werkzaamheden, kwaliteit en attitude)

Succesfactoren

Adequate professionele hulpverlening

 • tijdige signalering van dreigende problemen
 • goede afstemming hulpbehoefte
 • goede aansluiting op cliëntniveau, naast ouders staan
 • adviseren van ouders
 • structuur aanbrengen
 • heldere communicatie en goede bejegening
 • aandacht voor affectieve betrokkenheid
 • adequate coördinatie en samenwerking
 • heldere taakverdeling en verantwoordelijkheden betrokken hulpverleners,
 • continuïteit in hulpaanbod, goed bereikbaar
 • reflecterend en met de moed om eerlijk te zijn (attitude)

Een sterk sociaal netwerk

 • betrokken en met aandacht
 • altijd bereikbaar
 • toezichthoudend
 • signalerend
 • adviserend
 • hulpverlenend

Risicofactoren

Ontoereikende hulpverlening

 • ouders blijven onzichtbaar voor hulpverlening; geen of onvoldoende professionele begeleiding
 • begeleiding wordt te laat ingeschakeld
 • begeleiding sluit niet aan bij cliënt(en)
 • onvoldoende afstemming 
 • geen vertrouwen
 • teveel wisselende hulpverleners
 • te kortdurende hulpverlening
 • onduidelijke verantwoordelijkheden 
 • eenzijdige oriëntatie op formele opvoedingstaken
 • belangenconflicten tussen hulpverleners
 • tijdsdruk
 • tegenover ouders staan
 • laissez faire houding

Zwak sociaal netwerk

 • biedt ouders geen of onvoldoende ondersteuning
 • geeft de ouders slechte adviezen
 • werkt de pouders tegen
 • ontkent de beperking van de ouder(s)
 • vergroot het sociaal isolement van de ouders

Terug naar Succes- en risicofactoren

Home

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten