Risicofactoren

Ontoereikende hulpverlening

 • ouders blijven onzichtbaar voor hulpverlening; geen of onvoldoende professionele begeleiding
 • begeleiding wordt te laat ingeschakeld
 • begeleiding sluit niet aan bij cliënt(en)
 • onvoldoende afstemming 
 • geen vertrouwen
 • teveel wisselende hulpverleners
 • te kortdurende hulpverlening
 • onduidelijke verantwoordelijkheden 
 • eenzijdige oriëntatie op formele opvoedingstaken
 • belangenconflicten tussen hulpverleners
 • tijdsdruk
 • tegenover ouders staan
 • laissez faire houding

Zwak sociaal netwerk

 • biedt ouders geen of onvoldoende ondersteuning
 • geeft de ouders slechte adviezen
 • werkt de pouders tegen
 • ontkent de beperking van de ouder(s)
 • vergroot het sociaal isolement van de ouders

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten