Yvette de Beer

Yvette is GZ- psycholoog en als staffunctionaris werkzaam bij het Expertisecentrum van de William Schrikker Groep. Zij heeft uitgebreide ervaring binnen de jeugdzorg en heeft 15 jaar gewerkt bij zorgaanbieders voor mensen met een beperking. In haar werk is zij veel ouders met een beperking tegen gekomen.

Mensen met of zonder beperking, iedereen kan de beslissing nemen om ouder van een kind te (willen) worden en sommige mensen overkomt het ouderschap voordat zij deze beslissing bewust hebben genomen. Ieder kind heeft recht om veilig op te groeien. Dat is het centrale thema van het dagelijks werk van Yvette. Yvette gaat er vanuit dat ouders eveneens willen dat hun kind veilig opgroeit. Daar waar het je als ouder niet (helemaal) lukt die veiligheid te garanderen, is het een groot goed als ouders dat inzien en zich openstellen voor ondersteuning hierbij. Ondersteuning wordt bij voorkeur geboden door mensen uit het natuurlijke netwerk van ouders. Daar waar het natuurlijke netwerk onvoldoende in staat is deze ondersteuning te bieden kan professionele hulp aanvullend werken.

Niet altijd staan ouders open voor ondersteuning. Mogelijk om dat ze niet inzien dat het niet veilig genoeg is voor hun kind of dat ouders inmenging van anderen in de opvoeding niet op prijs stellen. Dan is het goed dat, in het belang van de veiligheid van het kind, er drang of zo nodig zelfs dwang uitgeoefend kan worden. Maar ook dan moet alles in het werk gesteld worden om de samenwerking met ouders te zoeken en is het belangrijk dat men er op gericht is, wat er voor nodig is om de situatie van drang of dwang zo spoedig mogelijk op te heffen. Immers heeft ieder kind recht op veilig opgroeien en een van de succesfactoren daarbij is dat ouders tevreden zijn met de situatie zoals die is.

Daarnaast is het voor ieder mens goed om zich af te vragen of het krijgen van een kind of van nog een kind, past bij de draagkracht die je als (toekomstige) ouder hebt. Het is mooi als ouders daar vooraf over in gesprek gaan met zichzelf, elkaar of mensen in hun omgeving om zo te kunnen komen tot bewuste keuzes.

Terug naar de expertisevinder

Informatie

Yvette de Beer

Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam
020 398 97 77
www.wsg.nu
  1. ExpertExpert
  2. Experts werkgezelschap Ouderschap en KinderwensExperts werkgezelschap Ouderschap en Kinderwens

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten